Impala Nordic erbjuder investeringstjänster för noterade småbolag.

Impala Nordic

Impala Nordic tillhandahåller kapitalanskaffning, bolagsanalys, bevakning och heltäckande IR-tjänster. Vår portfölj inkluderar noterade småbolag, där vi fungerar som en kommunikativ bro mellan bolagen och investerare.

Impala Invest är vår core för investeringar där vi tillsammans med vårt investerarnätverk investerar i nordiska småbolag.

Bevakning
Kapitalanskaffning
Investor
relations
Bolagsanalys

Nyheter

Impala Nordic besöker Hunneberga Hästgård tillsammans med Diagonal Bio

2024-07-17

Diagonal Bio besöker Hunneberga Hästgård utanför Lund för att få en inblick i hur snabb diagnostik kan förbättra hästhälsovården. Under besöket berättar VD Tomas Hammar och veterinären Lisa Lidbeck om vikten av snabb diagnostik för tävlingshästar. Karin Wehlin, VD för Diagonal Bio, lyfter fram den ökande efterfrågan på snabbare diagnostik inom ridsport.

Impala Nordic inleder analysbevakning på ZignSec AB (publ)

2024-07-10

Impala Nordic inleder analysbevakning på ZignSec AB (publ). ZignSec är en framstående aktör inom digitala lösningar för AML- och KYC-efterlevnad. Koncernen, som består av flera bolag, erbjuder gemensamt ett brett utbud av RegTech-lösningar. Bolaget är noterat på First North Stockholm.

FinVoices: Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical AB (publ)

2024-07-08

Ulf delar med sig av sin bakgrund inom molekylärbiologi och erfarenhet i bioteknikindustrin, samt ger en översikt över Diamyd Medical. Ulf diskuterar framstegen i DIAGNODE-3-studien, FDA Fast Track-designationens betydelse, och fördelarna med intralymfatisk immunterapi. Han ger också en uppdatering om produktionsanläggningen i Umeå, bolagets finansieringssituation och avslutar med att besvara lyssnarfrågor.

Heta Stolen - PExA

2024-07-08

Tomas Gustafsson, VD för PExA AB (publ), beskriver hur PExA utvecklar innovativa instrument för icke-invasiv provtagning av små luftvägar i lungorna, vilket öppnar nya möjligheter för forskning och diagnostik. Företaget säljer och hyr ut sina instrument globalt och genomför nu en emission på 7,4 MSEK för att stärka marknadsföringen och delta i internationella kongresser. PExA marknad innefattar både forskningsinstrument och framtida diagnostik, med potential att revolutionera upptäckt och behandling av lungsjukdomar.

Heta Stolen - ZignSec

2024-06-07

Glenn Mac Donald, CEO of ZignSec, describes the Company's plan to use 29 million SEK from the latest rights issue to strengthen technology, marketing, and sales in Europe, Latin America, APAC, and Africa. The funds will also be used to hire senior salespeople and conduct targeted campaigns.

Bevakningskommentar - Hoi Publishing

2024-06-03

Hoi Publishing har under Q1 2024 ökat nettoomsättningen med 78,3 % till 4,4 MSEK och förbättrat EBITDA-resultatet till –0,05 MSEK. Tillväxten beror främst på förvärven av Superlux Aps och Ekström & Garay AB. Impala Nordic förväntar sig fortsatt ökad omsättning under Q2 och Q3, med prognoser på 7 MSEK respektive 8,5 MSEK.

Svenska Dagbladet uppmärksammar Impala Nordic

2024-05-28

I dagens ekonomiutgåva från Svenska Dagbladet har Impala Nordic blivit uppmärksammade genom en artikel som lyfter fram vårt moderna helhetsgrepp om Investor Relations.

Bevakningskommentar - ChargePanel

2024-05-24

ChargePanel fortsätter sin expansion och kommunicerade nyligen att Bolaget uppnått 10 000 uppkopplade laddpunkter, en ökning med 25 % jämfört med utgången av 2023. Bolaget fortsätter således sin tillväxtresa och prognosen är att nå 15 000 uppkopplade laddpunkter innan slutet av 2024.

Glenn Mac Donald, VD för ZignSec, intervjuas av Impala Nordic

2024-05-20

Glenn berättar i intervjun om ZignSecs innovativa KYC- och KYB-lösningar inom RegTech-sektorn. Han beskriver hur företaget genererar intäkter, syftet med nyemissionen och strategier för att hålla sig konkurrenskraftiga med ny teknik. Han lyfter även fram KYB-lösningar för betalningsprocessorer och planer för framtida geografisk expansion.

FinVoices: Chris Nowak om projektet, framtiden och investeringar i life science

2024-05-14

Christoph Nowak, MD, PhD, styrelseledamot på OncoZenge AB (publ), delar med sig av sin resa inom läkemedels- och forskningsbranschen. I avsnittet diskuteras de nuvarande behandlingsalternativ för oral mukosit och varför BupiZenge utgör ett betydelsefullt framsteg inom området. Vi tar även en titt på Chris andra roller som Chief Medical- och Business Officer på Diamyd Medical AB (publ) och Melius Pharma.

Heta Stolen - Carbiotix

2024-04-23

Erik Deaner, VD för Carbiotix AB, diskuterar bolagets arbete inom mikrobiotaforskning med sin produkt Carbersol. Genom att tillhandahålla högkvalitativa lösliga fibrer för kosttillskottsindustrin, tar Carbiotix sikte på att bekämpa den globala bristen på fiber. Bolaget stärker sin position genom NutraCycle-tjänsten som omvandlar restprodukter till värdefulla fibrer, vilket främjar en hälsosammare kost och hållbar produktion.

FinVoices: Lars Rambe, VD för Hoi Publishing AB (publ)

2024-04-15

Lars ger en översikt över Bolagets affärsverksamhet, framtidsplaner och pågående företrädesemission. Han belyser också de strategier som bidragit till bolagets imponerande tillväxt, inklusive en omsättning på 15,7 MSEK under 2023.

Heta Stolen - PExA

2024-04-11

Tomas Gustafsson, VD för PExA AB (publ), framhäver bolagets unika teknologi som förändrar lungforskningen. Med ett innovativt instrument som möjliggör insamling av prover från lungornas små luftvägar, visar Tomas på hur PExA öppnar upp nya möjligheter för tidig upptäckt och behandling av lungsjukdomar. Bolagets kundbas omfattar den globala forskningsvärlden och sträcker sig från studier relaterade till arbetsmiljön till forskning om lungcancer.

Impala Nordic publicerar analys på Hoi Publishing AB (publ)

2024-04-08

Hoi Publishing är en snabbväxande nordisk förlagskoncern med en unik hybridaffärsmodell och en framgångsrik förvärvsstrategi som driver markant omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Bolaget är noterat på NGM.

Bevakningskommentar: OncoZenge

2024-04-05

OncoZenge AB har rapporterat positiva stabilitetsdata för BupiZenge™, vilket stärker möjligheten till vidareutveckling och diversifiering av produktutbudet. Denna utveckling understryker potentialen för framtida produktvarianter och bekräftar tidigare data. Parallellt utforskar Bolaget möjligheter för partnerskap på den kinesiska marknaden, med fokus på försäljning, kliniska studier eller licensavtal.

Impala Invest investerarträff i Göteborg

2024-04-04

Den 21 mars anordnade Impala Invest en investerarträff i Göteborg där Diagonal Bio AB, Hoi Publishing AB, PExA AB och Carbiotix AB presenterade. Engagemanget från investerarna var starkt, vilket resulterade i relevanta frågor och givande diskussioner.

FinVoices: Glenn Mac Donald, VD för ZignSec AB (publ)

2024-04-04

Glenn delar sina insikter om ZignSecs anpassning till nya regler och tekniker inom RegTech, samt deras strategier för global expansion och tillväxt. Här får vi också reda på ZignSecs framtida mål och visioner, inklusive ambitionen att nå 20 miljoner euro i nettoomsättning till 2027 för att skapa aktieägarvärde.

Impala Nordic initierar analysbevakning på HOI Publishing AB (publ) och inleder med en teaser

2024-03-11

HOI Publishing är ett svenskt hybridförlag med ett digitalt fokus och en ambitiös förvärvsagenda, vilket erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter. Bolagets unika modell, där författaren och förlaget delar på risken, skapar goda förutsättningar för att lansera ett stort antal titlar samtidigt som den finansiella risken begränsas. Hoi avslutade 2023 med en stark omsättningstillväxt och genomför ett betydande förvärv av förlaget Ekström & Garay och står inför ett spännande år framför sig.

Impala Nordic initierar analysbevakning på ZignSec AB (publ) och inleder med en teaser

2024-03-08

ZignSec är verksamma inom RegTech, vilket innefattar olika tekniska lösningar för regulatorisk efterlevnad. ZignSecs digitala lösningar tillåter företag att i realtid möta regulatoriska krav för kundkännedom (KYC) och motverkande av penningtvätt (AML). Med en prognostiserad marknad för lösningar inom digital ID-verifiering på över 30 miljarder USD år 2024, står ZignSec inför betydande tillväxtmöjligheter.

Impala Nordic publicerar analys på Adverty AB (publ)

2024-03-06

Adverty är en pionjär inom In-Play annonsering och har utvecklat världens första programmatiska plattform för automatiserad annonsering i mobilspel. Bolaget har upplevt en imponerande tillväxt från 5 miljoner SEK 2021 till över 50 miljoner SEK under 2023, med ett positivt rörelseresultat rapporterat för fjärde kvartalet 2023. Adverty visar inga tecken på att tillväxttakten avtar, vilket indikerar en lovande framtid för 2024.

Heta Stolen - ZignSec

2024-02-29

In this interview, ZignSec CEO Glenn Mac Donald highlights the company's position as a leader in the RegTech sector, specializing in identity verification and compliance with KYC and AML guidelines. The business model is centered on providing efficient solutions for remote onboarding and due diligence. The company's future prospects are emphasized through a strategy focused on geographic expansion and investments in AI and LLM technologies to meet evolving market needs and drive growth.

Bevakningskommentar: OncoZenge

2024-02-28

OncoZenge AB har fått besked om PRIME-status och släppt sin bokslutskommuniké för 2023. Bolagets ansökan om PRIME-status blev inte beviljad, men beskedet stänger inte dörren för framtida ansökan eller accelerated assessment från EMA. Samtidigt pågår diskussioner med potentiella partners till en fas 3-studie, där dialog förs med tre olika aktörer. I februari har OncoZenge även skickat in en ny patentansökan, som vid godkännande kan ge BupiZenge™ marknadsexklusivitet fram till 2045.

Impala Nordic besöker Galenica tillsammans med OncoZenge

2024-02-27

OncoZenge besöker Galenicas team i Medeon Science Park för att få en översikt över utvecklingen av BupiZenge, en tablett avsedd för patienter som upplever svår smärta i munnen, känd som oral mukosit. Videon har upprättats av Impala Nordic.

Heta stolen - Hoi Publishing

2024-02-26

Lars Rambe, VD för Hoi Publishing, delar sin historia om övergången från affärsjurist till författare - en resa som gav honom värdefulla insikter i förlagsbranschen och ledde till skapandet av Hoi, det första börsnoterade förlaget i Norden. Hoi Publishing siktar på att utöka sin verksamhet och nå en omsättning på över 200 miljoner kronor inom fem år, initialt i Norden och därefter globalt. För 2024 ligger fokus på att förstärka synergieffekterna från sina förvärv, öka omsättningen och generera vinst.

FinVoices: Stian Kildal, VD, och Niclas Holmgren, styrelseledamot samt storägare på OncoZenge AB (publ)

2024-02-21

OncoZenges VD, Stian Kildal, och storägare Niclas Holmgren diskuterar bolagets utveckling, strategier och framtidsutsikter. De belyser hur de har övervunnit tidigare utmaningar och deras fokus på att uppfylla patientbehov inför fas 3. De delar även insikter om partnerskapsplaner och produktpositionering, samt betonar företagets mål att öka transparens och förtroende hos investerare och intressenter.

Bevakningskommentar: Diagonal Bio

2024-02-19

Diagonal Bio AB har ingått ett distributionsavtal med Techtum Lab för försäljning av LAMPlify® i Sverige, vilket markerar en viktig milstolpe i produkts kommersialisering. Impala Nordic ser positivt på avtalet, vilket inte bara förväntas generera intäkter utan också stärka LAMPlify®s marknadsposition.

Heta stolen - Adverty

2024-02-16

Jonas Söderqvist, VD för Adverty, berättar om bolagets unika teknologi som erbjuder varumärken en möjlighet att nå spelare på ett engagerande och sömlöst sätt. Jonas ser goda tillväxtutsikter för Adverty, särskilt med tanke på förmågan att trippla omsättningen årligen och visa vinst på EBITDA och EBT nivå. År 2024 fokuserar bolaget på att öka sin tillväxt inom både annonsörer och spelpublicister samt på att lansera nya produkter.

Impala Nordic initierar analysbevakning på Adverty AB (publ) och inleder med en teaser

2024-02-14

Adverty står i framkant inom annonsteknik med sina unika, patent-skyddade in-play annonser i mobilspel. Deras teknik möjliggör smidiga annonser och har drivit stark tillväxt och vinst i Q4 2023. Med framgångar i USA och Europa och kunder som Red Bull och Coca Cola, stärks Advertys ledarskap i en spelannonseringsindustri väntad att nå 131 miljarder dollar 2025.

Bevakningskommentar: ChargePanel AB

2024-02-06

ChargePanel AB förstärker sin marknadsposition och fortsätter sin resa mot lönsamhet med en företrädesemission som omfattas till 81 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, där styrelse och ledning deltagit aktivt. Bolaget fortsätter även sin globala expansion med nya kundavtal i Barbados och Filippinerna och förbättrar anslutningsprocessen genom lanseringen av den nya tjänsten ConnectGO.

Peter Persson, VD för ChargePanel, intervjuas av Impala Nordic

2024-02-06

I denna videointervju med Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ), får vi en överblick av ChargePanels verksamhet och deras kundbas, unika position på marknaden, och de centrala drivkrafterna som gör bolaget framstående. Peter berättar även om nyckeldelarna i ChargePanels tillväxtstrategi, deras internationella expansion, och hur de genererar intäkter. Avslutningsvis belyses den aktuella emission och användningen av kapitalet.

Impala Nordic inleder analysbevakning på OncoZenge AB (publ)

2024-01-16

OncoZenge är i en intensiv fas av att förbereda BupiZenge för fas-3 studier och säkra en studiepartner som även kan främja en eventuell marknadslansering i Europa. I dagsläget arbetar OncoZenge med att säkra PRIME-status hos EMA, vilket kan underlätta den regulatoriska processen. Med en läkemedelskandidat som har potential att förbättra livskvaliteten för personer med oral mukosit, står OncoZenge inför spännande framtidsmöjligheter.

Heta Stolen - OncoZenge

2024-01-03

Stian Kildal, VD för OncoZenge, berättar om bolagets verksamhet och deras arbete med att utveckla en sugtablett mot oral smärta kallad "BupiZenge." Under intervjun diskuteras OncoZenges strategier för att få produkten på marknaden, samarbetet med Ensysce Biosciences, expansionen till internationella marknader, ekonomiska aspekter och målen för bolaget under 2024.

Impala Nordic inleder analysbevakning på ChargePanel AB (publ)

2023-12-21

ChargePanel fokuserar på att öka antalet återkommande intäkter och anslutna laddpunkter och förväntas öka sina intäkter och marknadsandelar, speciellt med ökad efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon. Ledningens mål är att uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde senast i slutet av 2024 vilket är en trigger för caset.

FinVoices: Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ)

2023-12-19

Peter delar med sig av sin bakgrund och erfarenhet samt ger en inblick i ChargePanel. Samtalet berör olika ämnen, inklusive bolagets tillväxtstrategi, kundflöde, internationell närvaro och ökningen av uppkopplade laddpunkter de senaste kvartalen. "Vi förväntar oss en 100% ökning av antalet uppkopplade laddpunkter år efter år" - Peter Persson.

FinVoices: Johanna Englundh, redaktör Morningstar

2023-12-11

I dagens avsnitt välkomnar vi Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, som pratar om den ökande ISK-skatten, varför vissa sparare försöker tajma marknaden, de psykologiska faktorerna bakom investeringsbeslut och konkreta råd för att undvika kortsiktiga beslut.

Heta Stolen - Gabather

2023-12-11

Michael-Robin Witt, CEO, enlightens potential partnerships based on preliminary study results of their drug candidate GT-002. Witt highlighted plans for GT-002, aiming for development and commercialization post-Phase 2 studies, and concluded by outlining Gabather's main objectives for 2024. He also comments the ongoing rights issue where they raise 28.6 MSEK.

Heta Stolen - Diagonal Bio

2023-12-08

Karin Wehlin, interim VD på Diagonal Bio, delar sin omfattande erfarenhet och berättar om bolagets framsteg, inklusive kommersialisering av sin CE-märkta produkt och planer för 2024. Hon belyser utmaningar, betonar bolgates attraktiva affärsmodell och marknadsposition.

Bevakningskommentar: Diagonal Bio AB

2023-11-28

Diagonal Bio AB fortsätter att genomföra den uttalade strategin och påbörjar kommersialiseringen av LAMPlify™. Bolaget har också utsett Karin Wehlin till tillförordnad VD efter att styrelsen och den före detta VD:n, Jack Egelund Madsen, gemensamt beslutat att Jack ska avgå.

Impala Invest investerarträff i Malmö

2023-11-17

Den 14e november anordnade Impala Invest en investerarträff i Malmö där Deversify AB, Diagonal Bio AB (publ) och Vibrosense Dynamics AB (publ) presenterade för investerare. Ett härligt engagemang och många kloka frågor som diskuterades.

Bevakningskommentar: Diagonal Bio AB

2023-11-03

Diagonal Bio AB har gjort framsteg i resan mot att bli ett bolag med en kommersialiserad produkt och fokuserar på att generera initiala intäkter genom pilottester.

Sammanställning av Årsrapport för Goobit Group AB

2023-10-03

Vi vill tacka Goobit Group för det förtroende de har visat oss genom att anförtro oss med att utarbeta bolagets årsredovisning 1 Maj 2022 - 30 April 2023. Vi ser fram emot en fortsatt givande samarbetsrelation och spännande projekt i framtiden i samverkan med Goobit Group.

Heta Stolen - Diagonal Bio

2023-09-15

In this interview with Diagonal Bio, the CEO Jack Egelund Madsen get further into Diagonals strategic choices for 2023. They've recently opted for a directed share issue and loan to strengthen the impact and focusing on the commercialization of LAMPlify™, recently CE-marked. Diagonal Bio aims to generate revenue and continue its innovative journey.

Lansering av Impala Invest

2023-09-01

Impala Nordic har snart funnits i ett år och under tiden har vi byggt upp en varm community och nätverk av investerare. Nu har du möjlighet att dig att ansluta dig till nätverket, Impala Invest.

Vi välkomnar vår nya stjärna inom Investor Relations, Melker Larsson

2023-08-17

"Vi är glada att välkomna Melker till vårt Investor Relations team. Melker kommer att spela en nyckelroll i att stärka våra relationer med investerare och kundbolag samt fortsätta driva Impala Nordic framåt. Välkommen ombord, Melker" - Ylber Rexhepi, VD Impala Nordic

Diagonal Bio har CE-märkt LAMPlify - En lovande framtid för Bolaget på den globala marknaden

2023-07-25

Impala Nordics bevakningskommentar är publicerad och finns att läsa nedan.

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ)

2023-07-24

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ). Bolaget har en stark pipeline framför sig och siktar på att få CE-märkning för LAMPlify och därefter lansera och kommersialisera sitt LAMPlify-system för biomarkörsidentifikation under 2023.

Heta stolen: Intervju med Scandinavian Real Heart

2023-07-05

Ina Laura Perkins, VD för Scandinavian Real Heart, berättar om den banbrytande teknologin bakom bolagets artificiella hjärta, resultaten från de pre-kliniska studierna och hur Real Heart planerar att investera finansieringen från den aktuella nyemissionen. Ina delar även med sig om vad bolaget har för planer framåt.

Videointervju med VD för Scandinavian Real Heart AB, Ina Laura Perkins

2023-07-05

Ta del av en spännande videointervju med Ina Laura Perkins, VD för Scandinavian Real Heart och lär dig mer om bolagets artificiella hjärta. I denna intervju får ni lära känna bolaget Scandinavian Real Heart och bolagets VD, Ina Laura Perkins. Ni kommer även få höra mer om de pre-kliniska studierna, den aktuella nyemissionen och Real Hearts framtida planer och visioner.

FinVoices: Framtiden för bostadsmarknaden och framgångsrik intäktstillväxt, med Jim Ankare, VD Samtrygg

2023-06-29

I dagens avsnitt välkomnar vi Jim Ankare, VD för Samtrygg, som berättar om bolagets affärsmodell, dess roll i bostadsmarknaden och potentialen för privatuthyrning att bidra till cirkulär ekonomi och lösa bostadsbristen.

Bevakningskommentar: Blick Global Group och OMI gaming, certifierat spel för global lansering och strategisk översyn.

2023-06-26

Impala Nordics bevakningskommentar är publicerad och finns att läsa nedan.

Filmintervju med VD för Diagonal Bio AB, Jack Egelund Madsen

2023-06-20

Ta del av en exklusiv intervju med Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio AB, där han bland annat beskriver Diagonals banbrytande biotekniska produkter, inklusive LAMPlify och PANVIRAL.

Sammanställning av kvartalsrapport, Goobit Group AB

2023-06-19

Vi tackar Goobit Group för förtroendet att få bistå med upprättande av bolagets senaste kvartalsrapport. Vi ser fram emot fler fantastiska projekt tillsammans i framtiden.

Bevakningskommentar: Nya intäkter efter lansering och certifiering av första spelet via OMI

2023-05-30

Impala Nordics bevakningskommentar för Blick Global Group är publicerad och finns att läsa nedan.

FinVoices: Jack Egelund Madsen about Diagonal Bios external validation and upcoming milestones

2023-05-04

In today's episode of FinVoices, we welcome Jack Egelund Madsen, CEO of Diagonal Bio. Jack shares the latest updates on the company's recent and upcoming milestones, and many other things.

Vi söker en Investor Relations Sales

2023-05-03

Investor Relations Sales sökes till snabbväxande start-up inom finansbranschen - Impala Nordic.

Blick Q1 2023: Rapportkommentar från Impala Nordic

2023-04-27

Impala Nordics rapportkommentar för Blick Global Groups första kvartal 2023 är publicerad och finns att läsa nedan.

FinVoices: Michaela Berglund om kvinnligt entreprenörskap

2023-04-26

I dagens avsnitt av FinVoices har vi nöjet att välkomna Michaela Berglund, VD för Feminvest, för att diskutera hennes resa in i entreprenörskap och hennes framgångsrika förvärv av eget kapital innan hon gick vidare till aktiv investering. Vi får dessutom inblick i hur Feminvest stödjer kvinnliga entreprenörer och investerare.

Heta stolen - Diagonal Bio AB

2023-04-13

Jack Englund Madsen, CEO of Diagonal Bio AB tells us about the companies progress and about an external testing of Diagonal's patented technology made by an accredited laboratory. Jack also answers questions about Diagonal's two technologies - LAMPlify™ and PANVIRAL™.

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group

2023-04-11

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group AB (publ). Blick Global Group siktar på att expandera genom att förvärva 1-3 bolag per år. Bolaget har uppvisat en imponerande årlig intäktstillväxt på 25 % under de senaste tre åren och med stöd av strukturella trender som avreglering och digitalisering står bolaget inför en spännande tillväxtresa.

FinVoices: Henrik Wagenius om nylanseringen av Eucaps

2023-03-17

Henrik Wagenius, grundare och VD för Eucaps, gästar FinVoices för att berätta om nylanseringen av Eucaps - en digital plattform som gör det enkelt för börsbolag och investerare runtom i Europa att hitta varandra. Plattformen skapar förutsättningar för innovation och tillväxt för både börsbolagen och investerarna.

Impala Nordics medgrundare, Aya Salar intervjuas av SAVR

2023-03-10

Aya Salar intervjuas av SAVR där hon berättar om hur hon lyckades skapa sitt eget community, i vilket hon utvecklade sitt finansiella intresse och sitt självförtroende.

Krönika: Internationella kvinnodagen är ett mysterium

2023-03-08

Isabella Wulff, Digital design- och marknadskommunikatör på Impala Nordic skriver en krönika om Internationella kvinnodagen. Hon ifrågasätter varför denna dag fortfarande behövs för att påminna oss om att kvinnor och män är lika mycket värda.

Filmintervju med VD för MEEW A/S, Armin Kavousi

2023-03-01

Armin Kavousi, VD för MeeW A/S intervjuas av Impala Nordic och berättar om MeeWs imponerande tillväxtresa och hur de kommer att fortsätta expandera efter att bolaget har noterats på Spotlight Stock Market.

Heta Stolen - Blick Global Group AB

2023-02-28

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group AB berättar om bolagets starka Q4-resultat med 160% tillväxt och högre vinstmarginaler. Erik delar med sig om bolagets årliga tillväxtmål som ska nås genom expansion, ökad lönsamhet och fortsatt tydlig pipeline för fler förvärv.

Impala Nordic rekryterar Vilhelm Ruhr som Junior analytiker

2023-02-23

Impala Nordic ökar teamet och rekryterar Vilhelm Ruhr som Junior analytiker till Impala Nordic.”Trots sin unga ålder har vi sett en stark förmåga i hur Vilhelm analyserar bolag och jag är övertygad om att han kommer att göra ett fantastiskt jobb hos oss” - Ylber Rexhepi.

Heta Stolen: Interview with MeeW A/S

2023-02-21

Armin Kavousi, CEO at MeeW A/S, talks about the company's business model and how it has grown fast in a short time. MeeW conducts a new share issue in connection with an IPO and Armin thereby tells us how the issue proceeds will be used to internationalize MeeW.

Krönika: Revolutionen inom Medtech - En viktig del av vår framtid

2023-02-13

Ylber Rexhepi, VD för Impala Nordic skriver en krönika om Medtech och dess inverkan på samhället. Han berättar även om framtida investeringsmöjligheter inom Medtech och vad man bör tänka på inför sådana investeringar.

FinVoices: Jenny Westergård från om emotionell intelligens, EQ

2023-02-10

Jenny Westergård, VD för EQEurope besöker Finvoices för att introducera oss till begreppet EQ, emotionell intelligens. Jenny har många års erfarenhet inom finansbranschen och inom ledarskap och arbetar aktivt för att förmedla vikten av att bolag ska mäta EQ bland sin ledning och sina medarbetare.

Isabella Wulff - Digital design- och marknadskommunikatör

2023-01-26

Impala Nordic utökar teamet och tar in Isabella Wulff som Digital design- och marknadskommunikatör. "Det har gått några dagar och vi ser redan vilken toppkandidat Isabella är, hon är super kreativ och har snabbt tillfört mervärde hos oss" - Aya Salar.

FinVoices: Erik Ahlberg om Blick Globals senaste förvärv, viktigaste milstolparna och kommande pipeline

2023-01-18

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, intervjuas i FinVoices för att ge en inblick i verksamheten, berätta om bolagets förhoppningar framåt och dela med Blick Globals förvärvsstrategi.

Gästkrönika: Sätt din investeringsstrategi för 2023!

2023-01-18

Joanna Törngren Redebrant skriver en gästkrönika hos Impala Nordic för att berätta om hennes tankar kring sin investeringsstrategi för 2023 och vilka tillgångsslag hon kommer att satsa på.

Heta Stolen: Intervju med Spermosens

2023-01-16

Ulrik Nilsson, VD på Spermosens AB (publ), berättar om produkten JUNO-Checked System, bolagets aktuella samarbetsavtal och vad kommande emissionslikvid ska användas till

Filmintervju med VD för Blick Global Group, Erik Ahlberg

2023-01-13

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group AB, intervjuas av Impala Nordic och berättar om vart bolaget står idag, vad planen är framåt, hur senaste förvärvet påverkar verksamheten och vad senaste emissionslikviden kommer att användas till.

FinVoices: Christoffer Ahnemark om nordiska småbolag

2023-01-09

Fondförvaltaren på Origo Fonder berättar om fondportföljen och lyfter ett investment case. Han berättar vilka för- och nackdelar det finns med att investera i underanalyserade bolag och varför de fokuserar på nordiska småbolag.

FinVoices: Pär Rylöv gästar FinVoices

2022-12-21

Han är specialist inom affärsutveckling på Connect Sverige och pratar om hur investeringar skiljer sig inom börsnoterade och onoterade bolag samt vilka nyckelfaktorer investerare bör bevaka hos onoterade bolag.

Heta Stolen: Intervju med Plexian

2022-12-20

Fredrik Knutsson, vice VD och kommersialiseringschef på Plexian, berättar om vad kommande emissionslikvid ska användas till och om sitt ansvarsområde att ta plattformen Edge till marknaden.

Jultävling på Instagram

2022-12-15

Var står OMXS30 per den 30 december 2022? Tävlingen sker på vår Instagram @impalanordic med möjlighet att vinna 2 000 SEK i valfritt presentkort.

Alla tävlingsvillkor finns att läsa på vårt Instagram konto

Heta Stolen: Intervju med Episurf Medical

2022-11-24

Pål Ryfors, VD på Episurf Medical, blickar mot 2023 och har siktet inställt på USA marknaden samt kommersialiseringen av Episealer.

FinVoices: Jonas Olavi gästar podden

2022-11-22

Jonas Olavi, fondförvaltare och allokeringschef på Alpcot AB, pratar om sin investeringsfilosofi, aktier han har plockat in på senare tid och vilka bolag man ska investera i när börsen vänder.

Realtid intervjuar Impala Nordic

2022-11-18

Impala Nordic uppmärksammas i Realtid där grundarna förklarar varför bolagsanalyser kommer att upprättas utan riktkurser och vad som skiljer Impala Nordic från liknande aktörer.

FinVoices: Sharon Lavie gästar podden

2022-11-10

Sharon Lavie, sparekonom på SAVR, blir första personen att gästa FinVoices. Hon berättar om sin syn på inflationens utveckling och varför hon ser ett attraktivt börsläge just nu.

Heta Stolen: Intervju med BioArctic

2022-11-10

Oskar Bosson, Investor Relations & Communications på BioArctic, berättar om BioArctics imponerande framsteg, partnerskapet med Eisai och det stora intresset för läkemedelskandidaten Lecanemab.

En smartphone med Impala Nordic logga

Vi finns på Sociala Medier

2022-11-10

Nu finns vi på LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook. Vi är aktiva och uppdaterar med frekventa mellanrum, följ oss!

Kunder

FOM technologies
Samtrygg
Real heart
Diagonal
Goobit
Blick global group
Bioarctic
Episurf medical
Plexian
Spermosens
RMJ
Hjort
Drifter
Charge Panel
Vibrosense
Gabather
Deversity
oncozenge
Pexa logo
Carbiotix logo
Adverty logo
ZignSec logo
Hoi logo
Diamyd logo