Heta Stolen – Intervju

Adverty

Jonas Söderqvist, VD för Adverty, berättar om bolagets unika teknologi som erbjuder varumärken en möjlighet att nå spelare på ett engagerande och sömlöst sätt. Jonas ser goda tillväxtutsikter för Adverty, särskilt med tanke på förmågan att trippla omsättningen årligen och visa vinst på EBITDA och EBT nivå. År 2024 fokuserar bolaget på att öka sin tillväxt inom både annonsörer och spelpublicister samt på att lansera nya produkter.

1. Vilka är Adverty och kan du kort berätta om er verksamhet samt affärsmodell?

Adverty är en ledande global plattform för in-game annonsering, där vår patenterade teknik sammanför varumärken med miljontals spelare genom icke-påträngande In-Play-annonser direkt i spelupplevelsen. Affärsmodellen bygger på att annonsörer betalar för att synas i spel och nå sina målgrupper, och dessa intäkter delar vi med de spelutvecklare som visar annonserna i sina spel.

En illustration av en hans som skriver på ett tangentbord med loggor i förgrunden

2. Du har varit VD i två år. Kan du berätta lite om denna period och utvecklingen som skett i bolaget?

Jag satt i bolagets styrelse i två år innan jag klev in som VD, vilket gjorde att jag hade en tydlig bild av vad vi som bolag behövde göra för att skapa en lönsam verksamhet inom en överskådlig framtid. Adverty var redan då en extremt intressant plattform med banbrytande teknik, men det behövdes ett mycket större fokus på köparsidan, där det fanns ett motstånd till formatet. I och med detta såg vi tydligt vilka nya verktyg och produkter marknaden behövde, samtidigt som vi kunde möta upp detta med nya starka publicister och större räckvidd att erbjuda våra medieköpare. Under denna tvåårsperiod har vi även effektiviserat plattformen och våra arbetsprocesser rejält, samt tittat på kostnaderna i bolaget, vilka vi lyckats reducera med ungefär en tredjedel.

3. Kan du berätta om några nyligen genomförda eller planerade produktinnovationer?

Vi är pionjärer inom In-Play annonsering, en teknik vi tog fram 2016 och på senare år även fått patenterad i USA. Samtidigt som vi ser att In-Play år efter år växer på den globala marknaden, har vi kontinuerligt förbättrat formatet med nya innovationer och funktioner. Vi har nyligen släppt videostöd för In-Play - en marknad som idag är större än det mer traditionella display-formatet. Vi är även den enda In-Play-aktören som kan paketera digitala visningar med specifik styrning på ålder och kön - två av marknadens mest efterfrågade styrningar. Under året planerar vi även att lansera ytterligare en ny produkt, vilken vi tror blir en riktig game-changer för vår verksamhet och för hela mediebranschen.

4. På vilket sätt bidrar Advertys teknologi till att skapa värde för annonsörer och användare?

Gaming är den senaste av mediekanaler för varumärken att synas i, och bidrar med en räckvidd större än någon annan tidigare kanal. Sättet för konsumenter att engagera sig med varumärken i gaming skiljer sig även radikalt från andra medier, där engagemangsnivån hos användare som ser reklam under en spelsession är avsevärt mycket högre jämfört med tex annonser på en webbsida. Samtidigt är vårt In-Play format utformat på ett sätt att reklamen inte stör användaren, utan annonsbudskapet når spelaren på ett sömlöst och behagligt sätt som en del av helhetsupplevelsen.

5. Hur påverkas Advertys affärsmodell av förändringar i konsumenternas beteende online?

Konsumenters beteende online pekar på ett allt större användande av gaming, strömmad video samt sociala medier, vilket gynnar vår verksamhet då räckvidden i vår plattform ökar genom att fler konsumenter spelar spel. Samtidigt kommer våra intäkter från annonsörer och inte från konsumenterna, och varumärken är alltid intresserade av att nå så många användare som möjligt inom sin målgrupp.

6. Hur ser Adverty på möjligheterna och utmaningarna med AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality) inom annonsering?

Vi startade vår verksamhet 2016 med att bygga vår plattform för VR och AR, så tekniken finns klar att använda när marknaden är redo för den, dvs när tillräckligt många konsumenter dagligen spelar VR/AR-spel. Utmaningen idag är att bra VR/AR-hårdvara fortfarande är alldeles för dyr, vilket påverkar framfarten till massmarknad. Om några år är vi förmodligen där och då står Adverty i pole position med patenterad tenik, redo att leda marknadsutvecklingen för annonsering inom VR och AR.

En spelkonsols kontroll

7. Med tanke på den nyligen publicerade kvartalsrapporten, kan du kommentera de mest framträdande resultaten och vad de betyder för Advertys framtida strategi och tillväxtutsikter?

Vi fortsätter att trippla vår omsättning år efter år och har under de två senaste kvartalen visat vinst på EBITDA nivå och nu senast även på EBT nivå, vilket är en oerhörd bedrift som vi är mycket stolta över. Samtidigt är vi bara i början av vår scale-up resa och framtidsutsikterna ser onekligen mycket lovande ut.

8. Vad kommer ni huvudsakligen att fokusera på under år 2024?

2024 handlar om fortsatt aggressiv tillväxt inom demand (annonsörer som spenderar i plattformen) och supply (spelpublicister som visar våra annonser i sina spel) samt att få ut våra nya produkter, som tex In-Play video, brett på den globala marknaden.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.