Videointervjuer

Impala Nordic gör videointervjuer med representanter från noterade noterade småbolag för att ge dig möjligheten att på bara några minuter få en uppfattning om verksamheten och investment caset.

En videokamera som spelar in

Senaste videointervjuer

Glenn Mac Donald, VD för ZignSec, intervjuas av Impala Nordic

Karin Wehlin, VD Diagonal Bio AB, presenterar på Impala Invests investerarträff

Lars Rambe, VD Hoi Publishing AB, presenterar på Impala Invests investerarträff

Tomas Gustafsson, VD PExA AB, presenterar på Impala Invests investerarträff

Erik Deaner, VD Carbiotix AB, presenterar på Impala Invests investerarträff

Impala Nordic besöker Galenica tillsammans med OncoZenge

Peter Persson, VD för ChargePanel AB, intervjuas av Impala Nordic

Ina Laura Perkins, VD för Scandinavian Real Heart, intervjuas av Impala Nordic

Jack Egelund Madsen, CEO of Diagonal Bio AB, interview by Impala Nordic

Armin Kavousi, CEO of MEEW A/S, interview by Impala Nordic

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group AB, intervjuas av Impala Nordic