Bolagsanalyser

Vi upprättar genomgående fundamentala bolagsanalyser och nyheter kopplat till noterade småbolag.

Analysernas främsta fokus riktar sig på att informera om bolagens dagliga verksamhet, ledning & ägande samt kommande pipeline.

Gamla byggnader

Analyser

OncoZenge AB

Impala Nordic inleder analysbevakning på OncoZenge AB (publ)

2024-01-16

Impala Nordic inleder analysbevakning på OncoZenge AB (publ). OncoZenge är i en intensiv fas av att förbereda BupiZenge för fas-3 studier och säkra en studiepartner som även kan främja en eventuell marknadslansering i Europa. I dagsläget arbetar OncoZenge med att säkra PRIME-status hos EMA, vilket kan underlätta den regulatoriska processen. Med en läkemedelskandidat som har potential att förbättra livskvaliteten för personer med oral mukosit, står OncoZenge inför spännande framtidsmöjligheter.

En elladdare för bil

Impala Nordic inleder analysbevakning på ChargePanel AB (publ)

2023-12-21

Impala Nordic inleder analysbevakning på ChargePanel AB (publ). ChargePanel fokuserar på att öka antalet återkommande intäkter och anslutna laddpunkter och förväntas öka sina intäkter och marknadsandelar, speciellt med ökad efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon. Ledningens mål är att uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde senast i slutet av 2024 vilket är en trigger för caset.

Läkare på ett labb

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ)

2023-07-24

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ). Bolaget har en stark pipeline framför sig och siktar på att få CE-märkning för LAMPlify och därefter lansera och kommersialisera sitt LAMPlify-system för biomarkörsidentifikation under 2023.

En okönd personer spelar spel på en stationär dator

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group

2023-04-11

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group AB (publ). Blick Global Group siktar på att expandera genom att förvärva 1-3 bolag per år. Bolaget har uppvisat en imponerande årlig intäktstillväxt på 25 % under de senaste tre åren och med stöd av strukturella trender som avreglering och digitalisering står bolaget inför en spännande tillväxtresa.

Teaser

Adverty AB

Impala Nordic initierar analysbevakning på Adverty AB (publ) och inleder med en teaser

2024-02-14

Impala Nordic initierar analysbevakning på Adverty AB (publ) och inleder med en teaser. Adverty står i framkant inom annonsteknik med sina unika, patent-skyddade in-play annonser i mobilspel. Deras teknik möjliggör smidiga annonser och har drivit stark tillväxt och vinst i Q4 2023. Med framgångar i USA och Europa och kunder som Red Bull och Coca Cola, stärks Advertys ledarskap i en spelannonseringsindustri väntad att nå 131 miljarder dollar 2025.

Bevakningskommentarer

Diagonal bio

OncoZenge - Rapportkommentar och PRIME besked

2024-02-28

Diagonal bio

Diagonal Bio tecknar distributionsavtal för LAMPlify® med Techtum Lab

2024-02-19

Man tittar på sin mobil och laddar sin elbil

ChargePanel - Plockar in nytt kapital och fortsätter resan mot lönsamhet

2024-02-06

Diagonal Bio

Diagonal Bio - Framsteg mot kommersialisering och intäktsfokus genom pilottester

2023-11-03

Diagonal Bio

Diagonal Bio har CE-märkt LAMPlify - En lovande framtid för Bolaget på den globala marknaden

2023-07-25

En okänd person spelar med en gmaingkontroll

Blick Global Group och OMI gaming, certifierat spel för global lansering och strategisk översyn.

2023-06-26

En kvinna använder en VR-headset

Blick Global Group och OMI gaming - ny spel release

2023-05-30

Blick Global Group

Blick Q1 2023: Rapportkommentar från Impala Nordic

2023-04-27

Läsvänligt och informationsgivande

I dagens analysklimat är det sällan riktkurser visar sig stämma överens med verkligheten. Analytikernas rekommendationer resulterar i en hög avvikelse mellan riktkurser och verkliga aktiekurser. Vi utesluter riktkurser och erbjuder informationsgivande analyser med syftet att vara läsvänliga och lättförstådda.

En öppen laptop vit ett mörkt skrivbord