Bolagsanalyser

Genomgående fundamentala bolagsanalyser och nyheter kopplat till bolagen. Analysernas främsta fokus riktar sig på att informera om bolagens dagliga verksamhet, ledning & ägande samt kommande pipeline.

En man håller en laptop i sin hand

Våra bolagsanalyser

Blick Global Group

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ). Bolaget har en stark pipeline framför sig och siktar på att få CE-märkning för LAMPlify och därefter lansera och kommersialisera sitt LAMPlify-system för biomarkörsidentifikation under 2023.

2023-07-24

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ)

Blick Global Group

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group AB (publ). Blick Global Group siktar på att expandera genom att förvärva 1-3 bolag per år. Bolaget har uppvisat en imponerande årlig intäktstillväxt på 25 % under de senaste tre åren och med stöd av strukturella trender som avreglering och digitalisering står bolaget inför en spännande tillväxtresa.

2023-04-11

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group

Bevakning

Diagonal Bio

2023-11-03

Diagonal Bio AB: Framsteg mot kommersialisering och intäktsfokus genom pilottester

Diagonal Bio

2023-07-25

Diagonal Bio har CE-märkt LAMPlify - En lovande framtid för Bolaget på den globala marknaden

OMI gaming

2023-06-26

Blick Global Group och OMI gaming, certifierat spel för global lansering och strategisk översyn.

Blick Global Group

2023-05-30

Blick Global Group och OMI gaming - ny spel release

Blick Global Group

2023-04-27

Blick Q1 2023: Rapportkommentar från Impala Nordic

Läsvänligt och informationsgivande

I dagens analysklimat är det sällan riktkurser visar sig stämma överens med verkligheten. Analytikernas rekommendationer resulterar i en hög avvikelse mellan riktkurser och verkliga aktiekurser. Vi utesluter riktkurser och erbjuder informationsgivande analyser med syftet att vara läsvänliga och lättförstådda.

En öppen laptop vit ett mörkt skrivbord