Bolagsanalyser

Genomgående fundamentala bolagsanalyser och nyheter kopplat till bolagen. Analysernas främsta fokus riktar sig på att informera om bolagens dagliga verksamhet, ledning & ägande samt kommande pipeline.

En man håller en laptop i sin hand

Våra bolagsanalyser

Läsvänligt och informationsgivande

I dagens analysklimat är det sällan riktkurser visar sig stämma överens med verkligheten. Analytikernas rekommendationer resulterar i en hög avvikelse mellan riktkurser och verkliga aktiekurser. Vi utesluter riktkurser och erbjuder informationsgivande analyser med syftet att vara läsvänliga och lättförstådda.

En öppen laptop vit ett mörkt skrivbord