Bolagsanalyser

Vi upprättar genomgående fundamentala bolagsanalyser och nyheter kopplat till noterade småbolag.

Analysernas främsta fokus riktar sig på att informera om bolagens dagliga verksamhet, ledning & ägande samt kommande pipeline.

Gamla byggnader

Analyser

Impala Nordic publicerar analys på Hoi Publishing AB (publ)

2024-04-08

Impala Nordic inleder analysbevakning på Hoi Publishing AB (publ). Hoi är en snabbväxande nordisk förlagskoncern med en unik hybridaffärsmodell och en framgångsrik förvärvsstrategi som driver markant omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Bolaget är noterat på NGM.

Impala Nordic publicerar analys på Adverty AB (publ)

2024-03-06

Adverty är en pionjär inom In-Play annonsering och har utvecklat världens första programmatiska plattform för automatiserad annonsering i mobilspel. Bolaget har upplevt en imponerande tillväxt från 5 miljoner SEK 2021 till över 50 miljoner SEK under 2023, med ett positivt rörelseresultat rapporterat för fjärde kvartalet 2023. Adverty visar inga tecken på att tillväxttakten avtar, vilket indikerar en lovande framtid för 2024.

OncoZenge AB

Impala Nordic inleder analysbevakning på OncoZenge AB (publ)

2024-01-16

Impala Nordic inleder analysbevakning på OncoZenge AB (publ). OncoZenge är i en intensiv fas av att förbereda BupiZenge för fas-3 studier och säkra en studiepartner som även kan främja en eventuell marknadslansering i Europa. I dagsläget arbetar OncoZenge med att säkra PRIME-status hos EMA, vilket kan underlätta den regulatoriska processen. Med en läkemedelskandidat som har potential att förbättra livskvaliteten för personer med oral mukosit, står OncoZenge inför spännande framtidsmöjligheter.

En elladdare för bil

Impala Nordic inleder analysbevakning på ChargePanel AB (publ)

2023-12-21

Impala Nordic inleder analysbevakning på ChargePanel AB (publ). ChargePanel fokuserar på att öka antalet återkommande intäkter och anslutna laddpunkter och förväntas öka sina intäkter och marknadsandelar, speciellt med ökad efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon. Ledningens mål är att uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde senast i slutet av 2024 vilket är en trigger för caset.

Läkare på ett labb

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ)

2023-07-24

Impala Nordic inleder analysbevakning på Diagonal Bio AB (publ). Bolaget har en stark pipeline framför sig och siktar på att få CE-märkning för LAMPlify och därefter lansera och kommersialisera sitt LAMPlify-system för biomarkörsidentifikation under 2023.

En okönd personer spelar spel på en stationär dator

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group

2023-04-11

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group AB (publ). Blick Global Group siktar på att expandera genom att förvärva 1-3 bolag per år. Bolaget har uppvisat en imponerande årlig intäktstillväxt på 25 % under de senaste tre åren och med stöd av strukturella trender som avreglering och digitalisering står bolaget inför en spännande tillväxtresa.

Teaser

Impala Nordic initierar analysbevakning på HOI Publishing AB (publ) och inleder med en teaser

2024-03-11

HOI Publishing är ett svenskt hybridförlag med ett digitalt fokus och en ambitiös förvärvsagenda, vilket erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter. Bolagets unika modell, där författaren och förlaget delar på risken, skapar goda förutsättningar för att lansera ett stort antal titlar samtidigt som den finansiella risken begränsas. Hoi avslutade 2023 med en stark omsättningstillväxt och genomför ett betydande förvärv av förlaget Ekström & Garay och står inför ett spännande år framför sig.

ZignSec AB

Impala Nordic initierar analysbevakning på ZignSec AB (publ) och inleder med en teaser

2024-03-08

ZignSec är verksamma inom RegTech, vilket innefattar olika tekniska lösningar för regulatorisk efterlevnad. ZignSecs digitala lösningar tillåter företag att i realtid möta regulatoriska krav för kundkännedom (KYC) och motverkande av penningtvätt (AML). Med en prognostiserad marknad för lösningar inom digital ID-verifiering på över 30 miljarder USD år 2024, står ZignSec inför betydande tillväxtmöjligheter.

Adverty AB

Impala Nordic initierar analysbevakning på Adverty AB (publ) och inleder med en teaser

2024-02-14

Adverty står i framkant inom annonsteknik med sina unika, patent-skyddade in-play annonser i mobilspel. Deras teknik möjliggör smidiga annonser och har drivit stark tillväxt och vinst i Q4 2023. Med framgångar i USA och Europa och kunder som Red Bull och Coca Cola, stärks Advertys ledarskap i en spelannonseringsindustri väntad att nå 131 miljarder dollar 2025.

ZignSec AB

Impala Nordic publicerar en teaser på Moberg Pharma

2023-11-23

Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag med en verksamhet inom behandling mot nagelsvamp. Moberg Pharma har i dagsläget fått sitt preparat MOB-015 godkänt i Sverige och cirka 10 europeiska länder. Utöver detta har bolaget en pågående fas-3 studie i USA där toplineresultat förväntas i januari 2025. Moberg Pharma handlas på Small Sap och har ett börsvärde på ca 200 Mkr. Kurs 7,10 sek. $MOB.

OssDsign

Impala Nordic publicerar en teaser på OssDsign

2023-11-06

OssDsign är ett svenskt medtechbolag med fokus inom benersättningsprodukter, specialiserade på ryggraden. Bolagets produkter stödjer kroppens förmåga att läka skelettet, vilket är extra utmanande för bland annat ryggrad- och skallbensoperationer. Idag ligger bolagets fokus helt och hållet på deras produkt för ryggraden, OssDsign.

Bevakningskommentarer

Hoi Publishing

Hoi Publishing - Kraftig omsättningstillväxt förväntas fortsätta

2024-06-03

ChargePanel

ChargePanel - Stark start på året med goda tillväxtmöjligheter under 2024

2024-05-24

Diagonal bio

OncoZenge - Positiva stabilitetsdata för BupiZenge™ och prospektering av samarbeten i Kina

2024-04-05

Diagonal bio

OncoZenge - Rapportkommentar och PRIME besked

2024-02-28

Diagonal bio

Diagonal Bio tecknar distributionsavtal för LAMPlify® med Techtum Lab

2024-02-19

Man tittar på sin mobil och laddar sin elbil

ChargePanel - Plockar in nytt kapital och fortsätter resan mot lönsamhet

2024-02-06

Diagonal Bio

Diagonal Bio - Framsteg mot kommersialisering och intäktsfokus genom pilottester

2023-11-03

Diagonal Bio

Diagonal Bio har CE-märkt LAMPlify - En lovande framtid för Bolaget på den globala marknaden

2023-07-25

En okänd person spelar med en gmaingkontroll

Blick Global Group och OMI gaming, certifierat spel för global lansering och strategisk översyn.

2023-06-26

En kvinna använder en VR-headset

Blick Global Group och OMI gaming - ny spel release

2023-05-30

Blick Global Group

Blick Q1 2023: Rapportkommentar från Impala Nordic

2023-04-27

Läsvänligt och informationsgivande

I dagens analysklimat är det sällan riktkurser visar sig stämma överens med verkligheten. Analytikernas rekommendationer resulterar i en hög avvikelse mellan riktkurser och verkliga aktiekurser. Vi utesluter riktkurser och erbjuder informationsgivande analyser med syftet att vara läsvänliga och lättförstådda.

En öppen laptop vit ett mörkt skrivbord