Bolagsanalyser

Genomgående fundamentala bolagsanalyser och nyheter kopplat till bolagen. Analysernas främsta fokus riktar sig på att informera om bolagens dagliga verksamhet, ledning & ägande samt kommande pipeline.

En man håller en laptop i sin hand

Våra bolagsanalyser

Blick Global Group

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group AB (publ). Blick Global Group siktar på att expandera genom att förvärva 1-3 bolag per år. Bolaget har uppvisat en imponerande årlig intäktstillväxt på 25 % under de senaste tre åren och med stöd av strukturella trender som avreglering och digitalisering står bolaget inför en spännande tillväxtresa.

2023-04-11

Impala Nordic inleder analysbevakning på Blick Global Group

Bevakning

Blick Global Group

2023-04-27

Blick Q1 2023: Rapportkommentar från Impala Nordic

Läsvänligt och informationsgivande

I dagens analysklimat är det sällan riktkurser visar sig stämma överens med verkligheten. Analytikernas rekommendationer resulterar i en hög avvikelse mellan riktkurser och verkliga aktiekurser. Vi utesluter riktkurser och erbjuder informationsgivande analyser med syftet att vara läsvänliga och lättförstådda.

En öppen laptop vit ett mörkt skrivbord