Om Oss

I dagens marknadsläge är det viktigare än någonsin att kommunicera med aktieägare och kontinuerligt förmedla uppdateringar, höjdpunkter och uppföljning på bolagens händelser.

På uppdrag av noterade bolag arbetar Impala Nordic strategiskt med strävan om att förmedla bolagen mot aktiemarknaden och ständigt approachas till investerare.

En kyrka i Stockholm

Bakgrund

Investerarsidan mötte investmentbanking sidan och kunde tillsammans kartlägga tre tydliga utmaningar bland noterade bolag inom small- och midcap sektorn. Det brister på transparens i kommunikationen, riktkurser visar sig sällan resultera i gynsamma effekter på aktiemarknaden och verkställande direktörer är överbelastade med oförväntade uppdrag inom IR.

Varför Impala Nordic?

Vi arbetar mot gemensamma mål tillsammans med våra kundbolag. Med en helhetstäckande lösning erbjuder vi analys, bevakning, IR-tjänster och kapitalanskaffning.

Vårt helhetsgrepp gör att våra kundbolag kan avlastas från majoriteten av uppdrag mot aktiemarknaden och fokusera på sin operativa verksamhet samtidigt som vi säkerställer god transparens, förmedling och kommunikation mot aktiemarknaden.