Om Oss

Er partner när ni vill förmedla och synliggöra er verksamhet.

Översiktsbild av Göteborg

Bakgrund

I dagens marknadsläge är det viktigare än någonsin att kommunicera med aktieägare och kontinuerligt förmedla uppdateringar, höjdpunkter och uppföljning på bolagens planer. Impala Nordic tillhandahåller en variation av diverse finansiella stödtjänster inom content, kommunikation och bolagsanalys i form av värdeskapande investerarmaterial. På uppdrag av både noterade och onoterade bolag arbetar vi strategiskt med strävan om att stärka en tydlig och kommunikativ bro mellan bolag och aktieägare.

Våra kompetenser

Teamet bakom Impala Nordic har breda kunskaper och erfarenheter av marknadsföring och analystjänster inom finanssektorn och har tidigare arbetat med en rad olika uppdrag kopplat till investeringar, analys, podcast, digital kommunikation och PR.

Stolar i ett kontor

Vad erbjuder Impala Nordic?

Bolagsanalyser

Bolagsanalys

Genomgående och läsvänliga bolagsanalyser med fokus på produkt, försäljning, ledning, marknadsöversikt och kommande höjdpunkter.

Bevakning

Löpande bevakning

kontinuerlig bevakning av bolag med regelbundna uppdateringar baserade på nyheter och höjdpunkter. Processen inkluderar även regelbundna möten med företagsledning för att säkerställa en uppdaterad och heltäckande förståelse av bolagets nuvarande tillstånd.

Investor Relations

Impala Nordic erbjuder en lång rad IR-tjänster och har kapacitet för att lägga till ytterligare tjänster efter kunders behov.

FinVoices Podcast

Podcast som samlar in information om bolagens kärnor samtidigt som gäster pratar om aktier, marknaden, makroekonomi, och allt däremellan.

Video-intervju

En videoinspelad intervju med en bolagsrepresentant som exponeras via våra kanaler och samarbetspartners.

Pressmeddelanden

Upprättande av välskrivna pressmeddelanden för att uppmärksamma nyheter kring bolagens verksamhet.

Heta Stolen

Korta och informationsrika intervjuer med bolag, entreprenörer, och diverse finansprofiler för att sätta nya perspektiv på det befintliga.

Marknadsföring

Boost av marknadsföring och ökad trafik genom synlighet på utvalda kanaler. Vi tar fram kreativt material och lyfter bolagens nyckeldrivare.

Sociala media takeover

Underhållande av kunders sociala medie-kanaler som LinkedIn, Facebook och Instagram med designat content som klingar med grafisk profil.

Investerarmaterial

Design- och upprättande av investor pitchdeck, onepagers eller andra underlag som används i samband med investerarpresentationer.

Hållbarhet

Vi värdesätter hållbar utveckling och tar därför vårt ansvar för att skapa ett hållbart företagande. För oss omfattas hållbarhet av en positiv utveckling på vardagen som skapar förutsättningar till att skapa en social och hållbar miljö, jämlikhet och jämställdhet, hållbar konsumtion och välbefinnande för vårt team.

Varför Impala Nordic?

Gemensamma mål

Öka bolagets synlighet

Öka antalet aktieägare

Öka likviditeten i aktien

Öka förståelse för bolaget

Öka värderingen av bolaget

Helhetslösning

Bolag besparas på tid och tillförs värde i verksamheten. Flertal tjänster samlas hos en aktör och en kontakt. Kostnadseffektivt upplägg som besparar tid och pengar, för att bolag ska fokusera på det operativa i verksamheten.

Värdeskapande

Impala Nordics syfte är att tillföra värde till bolag och exponera bolagen mot investerare. Tillsammans arbetar vi mot bättre förutsättningar för högre teckningsgrad vid emissioner, garantiåtaganden och andra finansieringar.