Internationella kvinnodagen är ett mysterium

Publicerad 8 mars 2023

Isabella Wulff
Isabella Wulff - Digital design- och marknadskommunikatör på Impala Nordic, skribent.
en hand som håller i en megafon med orange bakgrund

Mysterium att vi fortfarande har en internationell kvinnodag som ska påminna oss om att kvinnor är lika värdefulla för samhället som män.

Att uppnå jämställdhet är en svår utmaning. Kvinnor har kämpat i århundraden för att få samma rättigheter och möjligheter som män. Idag har kvinnor fortfarande svårt att bryta igenom det “tjocka glastaket” som många gånger håller dem tillbaka från yrkessfären och offentligheten. Trots dessa motgångar finns det mängder av kvinnliga pionjärer som har banat väg för andra kvinnor och samtidigt tagit vårt samhälle framåt. Det är lätt att börja föreställa sig vad vad kvinnor kunnat åstadkomma utan dessa hinder…

Ett av sätten som kvinnan blivit motarbetad på, är genom att kvinnans historia ofta har förbisetts och glömts bort. Det var inte mer än 65 år sedan som den svenska kvinnans historia började uppmärksammas enligt Jämställdhetsmyndigheten. Detta förklarar varför det i historiska sammanhang kan vara svårare att nämna kvinnliga förebilder än manliga. Dessutom har många kvinnors arbeten och framfart har blivit registrerat i deras mäns namn eller blivit skuggat av en manlig figur som tagit deras arbete vidare in i offentligheten. Det fanns nämligen lagar som förbjöd kvinnor att arbeta eller utbilda sig i Sverige, samt starka normer som gjorde att kvinnor inte togs på allvar eller fick synas och höras i den offentliga sfären.

Under min tid på universitet har jag själv fått erfara att trots när det historiska läromaterialet inkluderade lika många kvinnor som män, ansåg en del studenter att läromaterialet gav en “obalanserad” och vinklad bild av "verkligheten". Några studenter gick så långt att de anmälde vår professor till skolverket. Detta visar på hur djupt rotade våra normer och fördomar kring kön är och medier har åtskilliga gånger bevisats vara ha en inverkan på vår världsbild.

I alla tider har människor arkiverat, registrerat och spridit information via olika medier. Detta informationsflöde har varit med och format vårt samhälle till vad det är idag. I dagens medier pågår en subtil men ständig kamp mot ojämlikhet. Mediehändelser som främjar jämställdhet uppmärksammas då och då, men mer ofta än sällan rapporteras det om händelser där kvinnor blir förtryckta, utsatta för våld eller utnyttjande. Beklagande nog reproduceras dagligen gamla stereotyper och normer om kvinnans roll i samhället i medierna. I reklam, på sociala medier, i dokusåpor och i tidningar behöver man inte leta länge innan man finner problematiska representationer av kvinnor, något som ständigt motarbetar jämställdheten.

Det borde inte vara så svårt? Vi är alla människor och vi förtjänar alla samma rättigheter oavsett kön, sexualitet, hudfärg eller religion. För mig är det ett mysterium att inte alla tänker så, för mig är det ett mysterium varför män och kvinnor inte får lika lön för samma arbete och för mig är det ett mysterium att vi fortfarande behöver en “internationell kvinnodag” som är där för att påminna oss om att kvinnor är lika värdefulla för samhället som män. Det borde inte vara så svårt… Tillsammans kan vi göra små saker varje dag för att tillslut välta omkull den dominerande mediedrivna representationen av kvinnor. I det svenska samhället och i världen.

en träkloss med kvinno och mans tecknet