Heta Stolen – Intervju

Carbiotix AB

Erik Deaner, VD för Carbiotix AB, diskuterar bolagets arbete inom mikrobiotaforskning med sin produkt Carbersol. Genom att tillhandahålla högkvalitativa lösliga fibrer för kosttillskottsindustrin, tar Carbiotix sikte på att bekämpa den globala bristen på fiber. Bolaget stärker sin position genom NutraCycle-tjänsten som omvandlar restprodukter till värdefulla fibrer, vilket främjar en hälsosammare kost och hållbar produktion.

Kan du beskriva Carbiotix och er verksamhet för våra läsare?

Vi är ett företag som är fokuserad på att förbättra mikrobiotan i magen och tarmarna hos människor genom att tillföra så mycket lösliga fiber i folks kost som möjligt, detta uppnår vi genom vår produkt Carbersol för företag inom kosttillskott- och kosmetikaindustrin samt upcyklingsjänster NutraCycle för mat- och ingredienstillverkare. För att validera effekterna av Carbersol har vi LinkGut som är ett white label mikrobiota test, som används av bland annat CRO, kosttillskott- och andra hälsofrämjandebolag. Carbersol är en komplex löslig fiber upcyklad från olika sidoströmar från mat- och ingredienstillverkning, lösliga fiber är mat till bakterier. Problemet som existerar är att 90% av alla vuxna saknar upp till 80% av sitt daglig rekommenderade intag av lösliga fiber, denna brist bidrar till ökat antal metabol och kroniska sjukdomar bland annat typ 2 diabetes.

Genom vår tjänst NutraCycle erbjuder vi mat- och ingredienstillverkare att på plats upcykla och utvinna komplex löslig fiber från deras restavfall som de kan tillföra i deras produkt, med NutraCycle ökar våra kunders värde på deras restavfall och ger dem möjlighet skapar en hälsosammare produkt och minska behovet av tillsatt socker då fibern har en naturlig sötma. Carbersol kan vi anpassa till våra kunders behov, genom olika typer av blandningar och filtreringar tar vi fram den ”mat” som passar bäst till de bakterier som våra kunder vill ska växa och därmed få olika hälsofrämjande egenskaper, allt det kan kunden även validera med hjälp utav LinkGut.

Medeciner och organ

Vilka marknader och regioner är särskilt intressanta för er tillväxt, och hur avser ni att penetrera dem?

EU och USA är de klara marknaderna vi prioriterar, delvis då vi har god förståelse för marknaderna men även att de utgör den större andelen av den lösliga fiber marknaden. Vi jobbar på befintliga kontakter vi fått under åren men det som jag tror kommer vara viktigast är deltagandet på mässorna och därför ska vi ställ ut på några av världens största mässor VitaFoods Europe i Geneva mellan 14 och 16 maj, IFT First i Chicago mellan den 14 och 17 juli och SupplySide West i Las Vegas mellan den 28 och 31 oktober.

Kan ni konkretisera vad som händer med de pre-sales som nämndes i samband med CarbiAxos GRAS SA godkännande? Någon update inom kosmetikaområdet? 

Vi har blivit kontaktade av många företag under de senaste åren som frågar om vår prebiotika, vi är nu i en position där vi kan nå ut till dessa företag och tillhandahålla prover för formuleringsarbete, till att börja med mindre företag som naturligt har en kortare försäljningscykel. Denna strategi gäller även för potentiella kosmetiska kunder, även om antalet hittills är mer begränsat. Vi kommer dock att marknadsföra Carbersol till både potentiella kostillaskott och kosmetiska kunder med våra marknadsföringsaktiviteter online och personligen.

Hur går det med EU ansökan för diabetesstudien? Den 6 juli 2023 meddelades att detta förväntades under första kvartalet 2024?

Som vi har kommunicerat tidigare kommer vi att fortsätta att förfina vår EU-ansökan och skicka in den på nytt när vi får feedback från EU och andra partner. Detta innebär praktiskt att applikationen kommer att utvecklas med tiden och bli starkare. Idag får bara ungefär 3 % av ansökningarna finansiering, så det kommer att bli en utmaning att få vår ansökan finansierad, men vi kommer att fortsätta att skicka in versioner på nytt tills vi är framgångsrika. Att genomföra våra kliniska studier är mycket kostsamt, och vi kommer bara att genomföra den planerade studien om vi får finansiering och inte behöver ta av egna medel. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna studie kommer att stödja användningen av Carbersol som sambehandling. Detta i en applikation som anses vara en "långsiktig" värdedrivare för Carbiotix och som inte påverkar vår förmåga att växa alla tre nuvarande produkt- och tjänsteaffärsområden på kort till medellång sikt.

Medeciner och organ

Kan ni ge en uppdatering gällande samarbetet med det topp 10 rankade probiotikaföretaget som meddelades den 10 maj 2023?

Vi ser definitivt att Carbersol är en viktig del av synbiotika (kombinationen av prebiotika och probiotika). Vi fortsätter att arbeta med det aktuella bolaget och kommer att växla upp aktiviteterna vad gäller studier och produktutvecklingsarbete. När vi har något konkret att kommunicera i form av samarbeten, studieresultat etc... Vi kommer tillbaka till marknaden. Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen.

Om vi blickar framåt över 2024, vilka är era främsta målsättningar?

2024 är ett spännande år, vi har flera projekt i pipen på våra tre affärsområden (NutraCycle med ett bolag som omsätter 2 miljarder USD, Synbiotika utveckling med top 10 probiotika bolag och CRO/kliniska studier som öppnat upp sig med IVDR/CE godkännande). Detta kommer bidra till får case studies på plats vilket genererar trovärdighet och en naturlig dragning mot oss vilket göra att flera projekt kommer kunna inledas. Målsättningen är även att komma till en punkt i ovan nämnda projekt där vi kan fakturera signifikanta summor.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.