Heta Stolen – Intervju

Hoi publishing

Lars Rambe, VD för Hoi Publishing, delar sin historia om övergången från affärsjurist till författare – en resa som gav honom värdefulla insikter i förlagsbranschen och ledde till skapandet av Hoi, det första börsnoterade förlaget i Norden. Hoi Publishing siktar på att utöka sin verksamhet och nå en omsättning på över 200 miljoner kronor inom fem år, initialt i Norden och därefter globalt. För 2024 ligger fokus på att förstärka synergieffekterna från sina förvärv, öka omsättningen och generera vinst.

1. Vad är Hoi Publishing, och kan du kort berätta om er verksamhet samt affärsmodell?

Vi är en snabbväxande förlagskoncern med verksamheter i Sverige och Danmark. Vi är det marknadsledande så kallade hybridförlaget med vår alldeles egna affärsmodell. Vi fokuserar på författarnas och deras möjligheter att lyckas. Vi erbjuder allt man hittar på det stora förlaget, men där de antagna författarna investerar i sina utgivningar och i gengäld får både mycket att säga till om kring sina utgivningar och en mycket stor del av resultatet. Verksamheten startade 2010 och har utvecklats kraftigt under de här åren. Idag har vi hundratals författare och tusentals utgivna böcker i vår katalog.

En uppslagen bok

2. Kan du berätta om dig själv och din bakgrund, samt hur ditt intresse för författarskap ledde dig hit?

Jag har en bakgrund som affärsjurist och advokat där jag startade Sveriges första nischbyrå för life science-industrin 1999. Senare tog jag tag i min författardröm och skrev en deckare ”Spåren på bryggan” som jag gav ut på eget förlag med stor framgång. Boken är såld till sju länder och har sålt mer än 250 000 exemplar. Jag har sedermera skrivit flera spänningsromaner ytterligare. Det jag lärde mig genom professionell egenutgivning och flera utgivningar på etablerade traditionella förlag om förlagsbranschen gav mig idén till Hoi som jag grundade tillsammans med Sölve Dahlgren.

3. Det är inte ofta man stöter på börsnoterade bolag som verkar inom bokförlagsbranschen. Vilka för- och nackdelar ser du med att vara så unika på börsen?

Vi är det enda fristående förlaget som är noterat på en marknadsplats i Sverige. Den stora fördelen är att noteringen gör oss till en attraktiv köpare av andra förlag eftersom vi kan erbjuda allt vad börsnoteringen innebär. Nackdelen är förstås att inte många investerare känner till oss eller branschen vi verkar inom idag och att det finns få naturliga referenspunkter på börsen. Samtidigt har de flesta en relation till litteratur och böcker så jag är övertygad om att det finns många som skulle tycka att det här är både en spännande och rolig investering när de ser vad vi håller på att utveckla.

4. Nyligen ingick ni ett avtal om att förvärva förlaget Ekström & Garay. Berätta gärna lite om den research ni gjorde och varför valet föll på just Ekström & Garay.

Vi bestämde oss för en offensiv förvärvsstrategi redan innan vi gick mot börsen 2022. Spännande nog har vi ännu inte aktivt behövt söka upp förvärvskandidater utan samtliga förvärv som vi hittills har gjort har skett på initiativ av säljarna och så också denna gång. Melker Garay ringde mig i december och frågade om vi var intresserade av att köpa bolaget. Det var inte svårt att säga ja eftersom det här gör oss till det största hybridförlaget i Sverige där vi tar väsentliga marknadsandelar samtidigt som författarerbjudandet breddas och synergieffekterna är uppenbara. Vi kommer kunna lära av varandra och därmed blir ett ännu starkare bolag.

5. De senaste två åren har ni genomfört fyra förvärv. Hur har ni arbetat under förvärvsprocessen, och hur avser ni att strategiskt fortsätta växa genom förvärv?

Vi har en liten och sammansvetsad ledningsfunktion med hög juridisk och ekonomisk kompetens som kan utvärdera de förvärvsmöjligheter som identifieras. Vi arbetar nu med utveckling av onboardingprocessen och de oika gemensamma funktioner som koncernen ska ha och som också blir en del av erbjudandet till förlagen som förvärvas. Vi anser att förlagsbranschen är i uppenbart behov av konsolidering och det tänker vi göra det mesta av. Ett förvärv i taget.

6. Hur förväntar ni er att växa under de kommande åren, baserat på er historik i kombination med var ni står idag?

Målet är att växa till ett stort och framgångsrikt förlag. Först på nordisk bas och sedan internationellt. Målbilden är ett förlag som omsätter över 200 mkr inom fem år där förvärven blir större allt eftersom vi växer.

Böcker

Slutligen, vad är Hoi Publishings främsta fokus för 2024?

Vi ska göra det mesta av både synergierna och de nya kompetenserna vi ser i den sammanslagna verksamheten med det uttryckliga målet att växa omsättningen ytterligare samtidigt som vi går mot vinst också på bottenraden. Fokus blir därför på rätt erbjudanden till författarna och rätt organisation för att fortsätta växa.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.