Heta Stolen – Intervju

ChargePanel AB

I denna intervju delar Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ), insikter om olika aspekter av ChargePanels verksamhet och strategi. Han beskriver bolagets unika SaaS-lösning för laddinfrastruktur och framhäver dess oberoende från specifik hårdvara, vilket positionerar dem starkt på marknaden. Persson berör även inkomstmodellen som bygger på prenumerationer och roamingtjänster samt deras målsättning att uppnå lönsamhet senast vid utgången av 2024.

1. Kan du beskriva ChargePanel och er verksamhet för våra läsare?

Chargepanel är ett bolag som tillhandahåller en SaaS-lösning inom laddinfrastruktur. Vi erbjuder företag som vill bedriva laddoperatörsverksamhet en möjlighet att göra det under eget varumärke genom en så kallad White Label (WL).

En laddsladd för elbilar

2. Vilka är de centrala drivkrafterna som gör ChargePanel unikt och konkurrenskraftigt på marknaden?

Vi har en agnostisk lösning som är oberoende när det gäller hårdvara, det vill säga den fysiska laddstolpen. Vår teknik är i den absoluta framkant och vi erbjuder tjänster som är unika på marknaden. Ett exempel är vår mycket uppskattade fleet-lösning för företag och organisationer som har en flotta av fordon.

3. Hur genererar ni intäkter och hur ser ert lönsamhetsperspektiv ut på kort och lång sikt?

Vår affärsmodell bygger på en prenumerationstjänst samt en månatlig kostnad för varje uppkopplad laddpunkt. Dessutom genererar vi intäkter från roamingtjänsterna som vi erbjuder. I det korta perspektivet har vi ett negativt kassaflöde och resultat, men vår målsättning är att uppnå positivt kassaflöde och vinst på sista raden före slutet av 2024.

4. Vilka är de avgörande komponenterna i ChargePanels tillväxtstrategi?

Vår förmåga att fortsätta attrahera internationella kunder är avgörande, och vi planerar att genomföra onboarding ännu effektivare i framtiden. Detta kommer att effektueras genom nästa version av vårt system, som lanseras modulvis under 2024.

5. Vilka marknader och regioner är särskilt intressanta för er tillväxt, och hur avser ni penetrera dem?

Europa och Norden utgör våra viktigaste marknader, vilka vi når genom att expandera tillsammans med befintliga kunder som etablerar sig i flera marknader och därigenom understödja vår strategi. Dessutom strävar vi efter att teckna nya avtal med bolag som har förmågan att uppfylla våra affärsmål. Detta uppnår vi genom att optimera vår synlighet i sökmotorer.

En laddstolpe för elbilar

6. Hur integrerar ni hållbarhet och innovation i er affärsmodell och produktutveckling och hur kan dessa faktorer förväntas öka er konkurrenskraft och hållbarhetsprofil?

Vi visar bland annat CO2-besparingen som genereras av våra slutkunder genom att använda el istället för fossila bränslen, vilket illustrerar hur vi alla kan bidra till en bättre värld. Dessutom arbetar vi med flera spännande projekt inom gridbalansering, och vi ser fram emot att snart kunna dela mer information om dessa genom pressmeddelanden eller andra kommunikationskanaler.

7. Med den ökande anslutningen av laddpunkter i år hur ser vinstmarginalerna ut per laddpunkt, och strategier implementerar ni för att öka lönsamheten per enhet?

Marginalerna för varje ansluten laddpunkt är höga, med en bruttointäkt på 22kr i genomsnitt per ladduttag/månad. För oss är volymen central, och vi engagerar oss kontinuerligt i att utveckla nya tjänster för att förstärka intäktsflödet. Ett framstående exempel är vår nyligen i november lanserade integration med NordPool, vilket har potential att ytterligare öka intäkterna per laddpunkt. Över det gångna året har antalet laddpunkter ökat med 96% jämfört med föregående år, vilket är en utveckling vi är stolta över.

En landsväg p kvällen med ljusspår på vägen

8. Vilka strategier har ni för att vara i framkant av teknologiska och branschmässiga förändringar?

Förutom att vi som arbetar på företaget är hängivna och finner vårt arbete roligt, stimulerande och viktigt, söker vi ständigt efter information som kan påverka vår utveckling. Vi har dessutom tät dialog med våra kunder och strävar efter att vara så lyhörda som möjligt. Internt, arbetar vi kontinuerligt med att hitta nya lösningar. Vår bransch är relativt ung, endast några år gammal, och i jämförelse med den etablerade fossila branschen behöver vi ofta utveckla nya och innovativa lösningar för att överbrygga utmaningar och skapa strukturer som är bättre anpassade för vår tid.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.