Heta Stolen – Intervju

Blick Global Group AB

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group AB berättar om bolagets starka Q4-resultat med 160% tillväxt och högre vinstmarginaler. Erik delar med sig om bolagets årliga tillväxtmål som ska nås genom expansion, ökad lönsamhet och fortsatt tydlig pipeline för fler förvärv.

Idag redovisade ni siffror för kvartal 4. Ni visade en tillväxt om 160% och 13% högre vinstmarginaler jämfört med samma period förra året. Är ni nöjda med denna milstolpe och kan man förvänta sig siffror i paritet med dessa kommande kvartalen?

Det betyder mycket för oss att kunna växa organiskt med en positiv EBITDA marginal. Vi bygger gruppen för att de enskilda affärerna ska ges bästa förutsättningar för stark tillväxt. I vår scanning av potentiella förvärv är skalbarhet av största vikt. Vi har en ambition att på gruppnivå växa med 30% år till år med en vinstmarginal på 20%. Vi ligger nu ganska väl till mot de målsättningarna. Resultatet under Q4 visar ett andra kvartal i följd med lönsam tillväxt. Det betyder också konkret för oss att vi stärker kassan för att fortsätta finansiera tillväxt och utveckling av respektive affär.

Vilka möjligheter ser ni för att utveckla Blick Global och göra bolaget till ett etablerat namn inom Ad-tech sektorn?

VI har alla förutsättningar att lyckas med det. Ju fler kunder som använder vår plattform och kunnandet inom Wiget Group desto snabbare kommer det gå att etablera oss som ett naturligt val för att genomföra kampanjer med större precision.

Vad kommer ni huvudsakligen att fokusera på under 2023?

2023 ligger allt fokus på att nå ut ordentligt med respektive affär och utveckla oss till den kassako vi har möjlighet att vara. Vi kommer nå vinstnivåer som innebär att vi i allt snabbare takt kan återinvestera i våra marknader samt nya marknader och därigenom ta nästa kliv i storlek och lönsamhet. Utöver det fortsätter vi med arbetet att hitta kompletterande förvärv eller helt nya affärsområden.

Blick har haft det tungt på börsen senaste året. Hur ska ni lyckas vända på skutan igen?

Det har naturligtvis varit ett generellt svårt år på börsen men vi anser att stabil tillväxt och bra lönsamhet kommer ge rättvisande värdering och det är så vill bygga gruppen på börsen.

Det är nog många som också väntar på att se att vi fortsätter leverera bra resultat kvartal efter kvartal och det är helt rimligt. Vi har sett ett stort intresse för Blick som grupp och en positiv förväntan från både aktiemarknaden såväl som kunder och potentiella förvärvskandidater.

Erik Ahlberg

Ni har i dagsläget 3 förvärv i bagaget. Räknar ni med att förvärva några bolag under 2023, vilka branscher tittar ni på framförallt?

Vi fortsätter definitivt vårt arbete med att hitta fler förvärv. Det finns många intressanta möjligheter. Verksamheter som kan komplettera nuvarande affärer och därmed utveckla våra befintliga affärer. Vi har dessutom identifierat potentiella nya affärsområden som skulle stärka vår position hos spelbolagen ytterligare.

Du har tidigare sagt att fotbolls VM har givit bolaget ett momentum att spinna vidare på. Kan du utveckla kring detta resonemang och hur bolaget kan bibehålla och ta nya marknadsandelar även efter fotbolls VM?

Under stora globala events som FotbollsVM eller Super Bowl är intresset för digital marknadsföring och kundanskaffning stor. Det ger oss möjlighet att öka antalet kunder som testar oss och vi får möjlighet att bevisa resultat genom en generellt lägre anskaffningskostnad än vad andra metoder erbjuder. Det i sig är perfekta förutsättningar för oss som globalt relativt små aktörer att få chans att bevisa oss. Mellan events eller perioden efter.

En kvinna med ett headset

Hur ser den långsiktiga planen för Blick Global Group, var ser ni bolaget om 5-10 år?

Förutom att jag ser ett finansiellt starkt bolag med fortsatt lönsam tillväxt som lett till en miljardvärdering ser jag att vi har patenterade lösningar inom någon av våra vertikaler. Det kan vara inom kundanskaffning och marknadsföring eller något av de andra verksamhetsområdena vi då är verksamma inom. Vi kommer attrahera de bästa förmågorna inom olika teknikområden. Helt enkelt en Unicorn.

Hur viktig komponent är Spelstudion för bolaget?

Spelstudion är lika viktig som någon av de andra verksamheterna. Finansiellt är den i dagsläget inte lika viktig för gruppens resultat men har verkligen stor potential.

Studion är liten men har redan lyckats vinna kontrakt med en av de största amerikanska aktörerna inom onlinespel. Det är meriterande men bara början. Potentialen i en spelstudio är fantastisk och OMI har verkligen en stor möjlighet även i det relativt korta perspektivet, 2 år kunna få en ordentlig avkastning på sina spel. Jag tycker verkligen utvecklingen här ser spännande ut.

Vilka marknader verkar ni i dagsläget? Hur ser ni på möjligheterna att komma in i nya geografiska marknader som Asien tex?

Online spelmarknaden är verkligen global och vi har genom våra förvärv sett till att vi kan konkurrera på alla geografiska marknader. Vi går dit våra existerande och nya kunder satsar. Det betyder förstås att vi idag har marknader som vi fokuserar mer på än andra men det skiftar fort och den geografiska kartan kan se väldigt annorlunda på bara ett halvårs sikt.

Det viktiga för oss och våra kunder är att vi kan hjälpa till att nå alla marknader på ett optimalt sätt med största möjliga effekt. Det finns förändringar i enskilda marknader som gör att de blir mer intressanta än andra. USA, Asien och kanske även vissa afrikanska stater kommer utgöra större del av vår tillväxt än de gör idag där mer kommer från Europa och Syd- och Nordamerika.

Aktieägarna undrar vad som skiljer det här tillfället från tidigare när ni har pratat om att bolaget är kassaflödespositivt och lönsamt.

Den enskilt största skillnaden är att vi nu har två verksamheter som genererar positivt kassaflöde. Det gör att vi får utrymme att utveckla våra affärer snabbare och finansiera fortsatt tillväxt samtidigt som vi bygger kassa.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.