Heta Stolen – Intervju

Plexian

Fredrik Knutsson, vice VD och kommersialiseringschef på Plexian, berättar om vad kommande emissionslikvid ska användas till och om sitt ansvarsområde att ta plattformen Edge till marknaden.

Vilka är Plexian och kan ni kort berätta om er verksamhet?

Plexian verkar inom FinTech-branschen och erbjuder via produkten Edge en modern lojalitetsplattform för B2B. Vi hjälper våra kunder att öka sin tillväxt genom ökat kundengagemang samt bättre och mer relevanta erbjudanden. I dagsläget verkar vi främst i Sverige men kommer på sikt även erbjuda våra tjänster och produkter internationellt.

Fredrik Knutsson, du har precis tillträtt som vice VD och kommersiell chef för Plexian. Kan du berätta lite om din bakgrund och vad ditt primära uppdrag kommer att vara i Plexian?

Jag har en lång bakgrund inom försäljning och affärsutveckling av mjukvara inom kundvård och kommunikation. Jag har även arbetat mycket med relaterade konsulttjänster både i Sverige och internationellt. Mitt uppdrag består i att ytterligare kommersialisera Edge och ta plattformen till marknaden. Det gör vi genom att visa det stora värdet Edge tillför genom att skapa mervärde till de företag och varumärken som använder plattformen.

Twilio som du arbetat för, har ett gott renomme på aktiemarknaden och är ett mång miljardbolag. Vilka lärdomar kan du hämta därifrån och implementera i Plexian?

Plexian har ett modernare erbjudande än traditionella lösningar. Jag vill förbättra hur företag arbetar med lojalitetslösningar med Plexian på samma sätt som Twilio gjorde inom kommunikation. Vi kommer precis som Twilio vara lyhörda för våra kunders utmaningar och kontinuerligt förbättra vår lösning för att möta dessa. Det finns också stora erfarenheter från att expandera snabbt och internationellt.

Två personer tittar på en mobiltelefon

Hur ser du på möjligheterna för att utveckla Plexian och göra bolaget till ett välkänt namn inom FinTech-branschen?

Jag ser dessa möjligheter som mycket goda. Bolaget ligger helt rätt i tiden med en modernare approach inom ett viktigt område. Traditionellt sätt är svenska bolag ganska dåliga på att bygga lojalitet. Med ökad konkurrens om kundernas tid och pengar finns det mycket att vinna på genom att förbättra sitt erbjudande och därmed vinna marknadsandelar.

Plattformen Edge

Ni har tagit fram Edge som är en väldigt användbar plattform. Vad behöver ni göra för att ta Edge till marknaden och hur stor marknadspotential ser ni för Edge?

Vi har en väldigt bra lösning som vi vill bevisa för marknaden och det gör vi nu med ett flertal initierade samarbeten. Vi kommer att gå in i en kommersiell fas och vidareutveckla produkten i samarbete med nya kunder. Plattformen hanterar såväl mindre som större kunder vilket gör marknadspotentialen betydligt större jämfört med tidigare strategi.

Plexian är i en pågående kapitalanskaffning där bolaget skall ta in 32,8 MSEK. Vad ska emissionslikviden främst användas till?

Emissionslikviden kommer att användas just till kommersialisering, försäljning samt vidareutveckling av plattformen Edge. Vi har en väldigt starkt produkt och en bra strategi som vänder sig till en bred marknad. Nu handlar det om att on-boarda användare initialt i Sverige men snart även internationellt.

Plexian har haft ett tungt år på börsen likt flera andra småbolag. Hur vill ni vända på skutan och vad kan ni säga till era aktieägare som varit med under hela resan sedan IPO?

Plexian har likt andra techbolag drabbats av ökad oro i omvärlden, minskad riskvilja och inflation. Jag är övertygad om att Edge kommer att bevisa sitt värde med fler kunder som med hjälp av plattformen blir framgångsrikare. Vi fokuserar på att bygga värde för dessa kunder och därmed bygger vi såklart även stort värde i Plexian.

LOI avtalet som tecknades med COOP för drygt 1,5 år sedan har ännu inte lett till avslut i ärendet. Finns det någon uppdatering att informera om kring avtalet?

Vi har en kontinuerlig dialog med COOP och LOI-avtalet ligger kvar. Alla företag måste i dagens klimat avväga exakt när investeringar görs och vi har långsiktiga ambitioner med såväl COOP som andra partners.

Mobil hålls mot en kortterminal
Banker kan kommunicera sina unika förmåner genom plattformen Edge. Bild: https://www.plexian.se/bank/

Vad kommer ni huvudsakligen att fokusera på under år 2023?

Fokus under 2023 är att göra året till Plexians genombrottsår. Vi har fullt fokus på att göra våra kunder framgångsrika, ta produkten till marknaden och hela tiden förbättra vårt erbjudande i samråd med våra kunder och partners.

Disclaimer: Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic äger inga aktier i bolaget. Personer bakom Impala Nordic agerar som garanter i bolagets pågående företrädesemission.